Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri’ ilan edilen, Eruh ilçe kırsallarındaki bölgeler, 15 gün süreyle uzatılmıştır.
Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbir alınmaktadır.
 
Kaymakamlığımızca yapılan basın açıklamasında, Özel Güvenlik Bölgesi İlan edilen; “Eruh ilçe kırsalında belirtilen, Eruh-Akmeşe Çaçi Dağları " bölgeler, 15 gün süreyle uzatılmıştır.
 
Bu kapsamda; söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11’inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden; bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından; (15) gün süreyle 09 (Dahil) Kasım 2016 - 23 (Dahil) Kasım 2016 tarihleri arasında ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir.
 
Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.